NANO - TERMOIZOLACJE

GENERALNY WYKONAWCA I DYSTRYBUTOR

* PRZEMYSŁ     *ENERGETYKA     *TRANSPORT     *BUDOWNICTWO     *MILITARIA

NANO-TERMOIZOLACJE
1697449481422

PARTNERZY BIZNESOWI

ATENA-NANO_LOGO

 

ATENA NANO Sp. z o. o. polski producent izolacji termicznych, ognioododpornych i akustycznych. Wdraża innowacje produktowe i usługowe w skali europejskiej i światowej.

graal

Grupa Inwestycyjna: ich produkty i usługi dostępne są już w Europie, Afryce i na Bliskim Wschodzie. Wizjonerzy z bogatym i różnorodnym doświadczeniem na rynku europejskim, tworzą niepowtarzalny zespół, pnący się dynamicznie na szczyt pionierskich przedsiębiorstw.

O TECHNOLOGII

Nano-termoizolacja SFEROLIT®: termo-powłoka posiadająca właściwości izolacji cieplnej i wodochronnej, do zastosowań w miejscach i na urządzeniach podlegających ochronie termicznej.

 

- zwiększamy efektywność / zmniejszamy utraty ciepła nawet do 80% (średnio 40-50%) (piece, kotły, rurociągi, etc.),

- ograniczamy zużycie energii (energia, gaz, etc.) średnio o 5-20% rocznie, a możliwości są większe,

- obniżenie temperatury na urządzeniach do 80% (średnio 50%),

- zwiększamy bezpieczeństwo przed poparzeniami (redukujemy temperatury do bezpiecznych granic BHP),

- temperatury eksploatacji termoizolacji od -60⁰C do +600⁰C w zależności od produktu.

- eliminacja kondensatu do 100% i chroni przed korozją,

- zwrot inwestycji od kilku do kilkunastu miesięcy.

NANOTECHNOLOGIA SFEROLIT®

SFEROLIT-ENG-3200x3200

SFEROLIT® – to ciekła powłoka ceramiczna, posiadająca właściwości izolacji na dodatnie jak i ujemne temperatury, a temperatura eksploatacji w zależności od typu SFEROLIT® jest od -60⁰C do +600⁰C. Mikroceramiczny wypełniacz, zintegrowany w mieszankę akrylowych kopolimerów (mikrosfery ceramiczne, szklane, akrylowe). Stosowany jest przede wszystkim jako izolacja termoizolacyjna ale także posiada właściwości absorpcji wibracji i hałasu, dodatkowo chroni przed korozją, swą elastycznością zapobiega mikropęknięciom na powierzchni w sektorze budowlanym, chroni od wilgoci, pleśni i grzybów. SFEROLIT® wykorzystywany jest w sektorze budowlanym, przemysłowym (ciężki, spożywczy, medyczny), motoryzacji i energetyce. Właściwości izolacyjne tego materiału bazują na zdolności próżni do utrzymywania zadanej temperatury, ograniczając przedostanie się ochłodzonych lub nagrzanych cząstek powietrza z zewnątrz. Podstawą SFEROLIT® są miliony próżniowych pustych cząstek, które po naniesieniu i wyschnięciu tworzą szczelną membranę. Średnica cząstki od 20 do 120 mikron.

DZIAŁANIE

SFEROLIT® wykorzystany w przemyśle (bez względu na sektor) poprawia przede wszystkim wskaźniki ekonomiczne przedsiębiorstw. Początkowo jest dość wysokim kosztem, natomiast stopa wzrostu z inwestycji (materiał + robocizna) jest krótka i średnio na poziomie 12 miesięcy. Najkrótszy czas zwrotu inwestycji jaki uzyskano to 3 miesiące, a najdłuższy to 2,5 roku.

Po zastosowaniu powłoki SFEROLIT® na maszynach / liniacha technologicznych, koszty energii spadły średnio o 15% (+/- 40%). Efektywność energetyczna urządzeń wzrasta o kilkadziesiąt procent, ograniczenie strat ciepła urządzeń nawet do 80%, redukcja temperatur do 80%. Ponadto powłokę można zastosować w systemie ATENA NANO t.j. powłoka będzie chemoodporna na kwasy i zasady, detergenty, pestycydy. Po zastosowaniu naszego podkładu antykorozyjnego klasy C5, powłoki SFEROLIT® i wierzchniej warstwy z epoksydy wodnej uzyskujemy gwarancję wodoodporności i dużej odporności na ścieranie np. burze piaskowe na rurociągach. W takim systemie rura może być zalana na jakiś czas i nie ma to wpływu na termoizolacje oraz nie powstanie kondensat przy ekstremalnie dużych zmianach temperatur. Poza tym możemy zredukować temperatury na urządzeniach zwiększając bezpieczeństwo (BHP- brak poparzeń). Powłoki spełniają standardy HACCP.

Kilkumilimetrowa powłoka SFEROLIT® zastępuje co najmniej 10cm wełny skalnej, a  po 20-letnim użytkowaniu (demontażu), nie jest odpadem niebezpiecznym. Jest degradowalna i nie jest szkodliwa ani dla zdrowia, ani dla środowiska naturalnego.

2
pomiar

WŁAŚCIWOŚCI

 • WSPÓŁCZYNNIK PRZEWODNOŚCI CIEPLNEJ:  λc 0,0012 - 0,0025 W/mK
 • SRI - WSPÓŁCZYNNIK ODBICIA: 114
 • EMISJA TERMICZNA: 0,98
 • TSR - CAŁKOWITE ODBICIE SŁONECZNE: 89,5%
 • SPEŁNIA STANDARDY LEED
 • KLASA PALNOŚCI B1
 • ZWIĘKSZA IZOLACJĘ AKUSTYCZNĄ 15% [minimum]
 • ELIMINUJE MOSTY TERMICZNE 100%
 • NIESZKODLIWE DLA ZDROWIA I ŚRODOWISKA
 • PRODUKT NA BAZIE WODY I AEROŻELI
 • REDUKUJE EMISJĘ CO2
 • CHRONI PRZED PLEŚNIĄ I GRZYBEM (PAROPRZEPUSZCZALNY)
 • POPRAWIA EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNĄ DO 70%
 • ELIMINUJE KONDENSAT DO 100%
 • WYSOKA ADHEZJA
 • NIE ZMIENIA ARCHITEKTURY (POWIERZCHNI)
 • ELASTYCZNY / POCHŁANIA WIBRACJE
 • ZWIĘKSZA WYPORNOŚĆ
 • TEMPERATURY EKSPLOATACJI: -60°C  / +600°C
 • APLIKACJA WARSTW: OD 0,5mm DO 4mm
 • DO ZASTOSOWAŃ W RÓŻNYCH SEKTORACH GOSPODARKI
 • ANTYKOROZYJNE

       REFLEKSYJNOŚĆ                            TERMOIZOLACJA

SRI TSR Emisyjność Lambda
114 89,43 0,98 Λ 0,0012 W/mK

Kilkumilimetrowa powłoka SFEROLIT® zastępuje co najmniej 10 cm wełny skalnej, a po 20 latach demontażu nie jest uznawana za odpad niebezpieczny. Jest biodegradowalna i nie szkodzi ani zdrowiu, ani środowisku naturalnemu. Oszczędności na odpadach to kolejne korzyści dla budżetu przedsiębiorstwa.

 

Zdjęcia morfologii przedstawia powierzchnię powłoki, charakteryzującą się dużą zwartością produktów o obłych kształtach z wyraźnymi pustkami pomiędzy nimi:

MIKROSKOP-96x
MIKROSKOP-443x
MIKROSKOP-1140x
BADANIE LABOLATORYJNE TEMPERATUR
 • Po wyschnięciu mokrej powłoki (WFT), odparowuje woda i zmniejsza swoją objętość o około 1/3. Do obliczeń efektywności energetycznej zawsze podajemy grubość WFT, nie odwrotnie.

 • SFEROLIT można pokryć innymi powłokami, np. epoksyda, farby lateksowe, tynki, farby elewacyjne w celu zwiększonej eksploatacji oraz dużej chemoodporności.

 • Produkt posiada atesty higieniczne do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków oraz cały komplet badań i dokumentacji (poniżej). Spełnia także standardy LEED, a nawet je przekracza.

RODZAJE APLIKACJI POWŁOK

oznorWO
oznorWO
nor
nor
nor

Do wglądu:

❑   ATESTY PRZENIKALNOŚCI CIEPLNEJ [W/mK]
❑   ATESTY REFLEKSYJNOŚCI
❑   ATESTY KLASY PALNOŚCI
❑   ATESTY HIGIENICZNE
❑   ATESTY ADHEZJI
❑   ATESTY PAROPRZEPUSZCZALNOŚCI
❑   ATESTY ODPORNOŚCI NA WODĘ
❑   ATESTY SYSTEMU PREIZOLOWANEGO
❑   DEKLARACJE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH
❑   KARTY PRODUKTÓW
❑   KARTY CHARAKTERYSTYK
❑   RAPORTY BADAŃ OGRANICZEŃ EMISJI CO2
❑   REFERENCJE

Potrzebujesz więcej informacji? Zapraszamy do kontaktu:

Akredytowane Instytuty

Badawczo - Naukowe:

Instytuty

ZOBACZ RÓWNIEŻ:

Modernizacja energetyczna zakładów produkcyjnych jest kluczowa dla zrównoważonego rozwoju. Poprawia efektywność energetyczną, zmniejsza emisję CO2, a także obniża koszty operacyjne. To inwestycja, która przynosi korzyści zarówno firmie, jak i środowisku.

MODERNIZACJE ENERGETYCZNE

Przygotowanie powierzchni to kluczowy etap procesu aplikacji powłok nano-termoizolacyjnych. Prawidłowe przygotowanie powierzchni zapewnia optymalną przyczepność powłoki, co z kolei gwarantuje jej skuteczność i trwałość.

MBC

Umów się na spotkanie lub porozmawiaj z naszymi ekspertami

Szybki kontakt!
+
Wyślij!